Swedish Orphan Biovitrum

www.sobi.com

De webbplatser som räknas upp nedan varken ägs eller kontrolleras av Sobi. Sobi ansvarar inte för dessa webbplatsers innehåll eller de tjänster de erbjuder.

International Dupuytren Society

www.dupuytren-online.info

International Dupuytren Society är en europeisk organisation med syfte att tillhandahålla information om Dupuytrens sjukdom och liknande sjukdomar samt stödja patienter och forskning inom området.

The British Dupuytren's Society

www.dupuytrens-society.org.uk

British Dupuytren's Society ger stöd och information till patienter med Dupuytrens kontraktur, Morbus Ledderhose och besläktade sjukdomar.