Användarvillkor

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi kan använda information som du har lämnat på följande sätt:

Personuppgifter– Vi kan samla in personligt identifierbar information, som namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser, i den mån som du frivilligt lämnar den när du registrerar dig eller på annat sätt frivilligt skickar information till oss. Sådan information kan gälla din hälsa, och är därför särskilt känslig.

Personuppgiftsansvarig– Sobi (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)) samlar in din information i egenskap av databasansvarig.

Så här kommer vi att använda dina personuppgifter– Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi, i den mån som det är tillåtet enligt lag eller du har samtyckt till att få sådana meddelanden från oss, kan använda uppgifterna för:

 • att svara på förfrågningar från dig
 • att förbättra vår servicenivå
 • att följa lokal lagstiftning, t.ex. rapportera uppgifter om biverkningar
 • att ta ställning till arbetsansökningar från dig
 • administrativa ändamål och kvalitetssäkring
 • andra syften som kan beskrivas på webbplatsen eller som på annat sätt överenskommits mellan oss.

Ansvarsfriskrivning
Sobi har utvecklat denna webbplats som en service till patienter och allmänhet. Uppgifter och litteraturhänvisningar på webbplatsen är endast avsedda som allmän information. Medicinsk information på webbplatsen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte rådgivning från läkare eller annan vårdpersonal. Sobi gör sitt bästa för att det material som presenteras på webbplatsen ska vara aktuellt och korrekt men ger inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för att informationen på webbplatsen är korrekt och kan inte hållas ansvariga för några direkta eller indirekta skador, följdskador eller särskilda skador som följer av användning av webbplatsen eller material på webbplatsen. Sobi kan göra ändringar i materialet på webbplatsen utan föregående varning och gör inget åtagande att uppdatera informationen på webbplatsen.

Hyperlänkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra helt oberoende internetsidor som förvaltas av andra parter över vilka Sobi inte har någon kontroll. Sobi ansvarar inte för att sådana sidor är korrekta och aktuella. Sobi har inget som helst ansvar för andra webbplatsers innehåll och erbjuder länkar till sådana endast som en tjänst för dem som besöker vår webbplats. Länkning och besök på andra webbplatser via Sobi webbplats sker alltså helt på egen risk.

Upphovsrätt
Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Du får endast använda information i text, foton, diagram osv. för eget, icke-kommersiellt bruk och det är inte tillåtet att reproducera, ändra, överföra, licensiera eller publicera hela eller delar av innehållet på denna webbplats utan föregående skriftligt medgivande från Sobi.

Varumärken
Alla varumärken, logotyper och layoutobjekt på webbplatsen tillhör Sobi eller en tredje part. Det är förbjudet att använda, ladda ner, kopiera eller distribuera dessa i någon form utan skriftligt medgivande från Sobi, eller i relevanta fall från en tredje part.

Kakor (cookies)
Denna webbplats använder kakor, en liten textfil med information som lagras i minnet i webbläsaren hos alla som besöker webbplatsen. Syftet är att undersöka hur användarna utnyttjar webbplatsen. Observera att vi INTE använder dessa taggar eller kakor för att samla eller söka identifierbara personuppgifter hos våra besökare, t.ex. namn, adresser, e-postadresser eller telefonnummer.

Skydd av personuppgifter
Om du har kontaktat oss lagras din e-postadress på vår server. Den kommer inte att användas för kommersiella ändamål annat än om du har gett ditt samtycke till det.

Utlämnande av dina personuppgifter– Endast Sobi kommer att ha tillgång till din information. Vi kan anlita en tredje part för att för vår räkning genomföra undersökningar, bearbeta information eller underhålla webbplatser, innehåll eller program. Din information kommer inte att lämnas ut till någon annan tredje part, annat än den ovan beskrivna.

Vi kommer endast att behålla din information under den tid det är nödvändigt för de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande, om vi inte enligt lag är skyldiga att behålla den under längre tid. Du har rätt att när som helst få åtkomst till dina uppgifter. Du behöver bara skriva till oss via: privacy@sobi.com

Användningsvillkor

Användarvillkor

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi kan använda information som du har lämnat på följande sätt:

Personuppgifter– Vi kan samla in personligt identifierbar information, som namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser, i den mån som du frivilligt lämnar den när du registrerar dig eller på annat sätt frivilligt skickar information till oss. Sådan information kan gälla din hälsa, och är därför särskilt känslig.

Personuppgiftsansvarig– Sobi (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)) samlar in din information i egenskap av databasansvarig.

Så här kommer vi att använda dina personuppgifter– Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi, i den mån som det är tillåtet enligt lag eller du har samtyckt till att få sådana meddelanden från oss, kan använda uppgifterna för:

 • att svara på förfrågningar från dig
 • att förbättra vår servicenivå
 • att följa lokal lagstiftning, t.ex. rapportera uppgifter om biverkningar
 • att ta ställning till arbetsansökningar från dig
 • administrativa ändamål och kvalitetssäkring
 • andra syften som kan beskrivas på webbplatsen eller som på annat sätt överenskommits mellan oss.

Ansvarsfriskrivning
Sobi har utvecklat denna webbplats som en service till patienter och allmänhet. Uppgifter och litteraturhänvisningar på webbplatsen är endast avsedda som allmän information. Medicinsk information på webbplatsen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte rådgivning från läkare eller annan vårdpersonal. Sobi gör sitt bästa för att det material som presenteras på webbplatsen ska vara aktuellt och korrekt men ger inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för att informationen på webbplatsen är korrekt och kan inte hållas ansvariga för några direkta eller indirekta skador, följdskador eller särskilda skador som följer av användning av webbplatsen eller material på webbplatsen. Sobi kan göra ändringar i materialet på webbplatsen utan föregående varning och gör inget åtagande att uppdatera informationen på webbplatsen.

Hyperlänkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra helt oberoende internetsidor som förvaltas av andra parter över vilka Sobi inte har någon kontroll. Sobi ansvarar inte för att sådana sidor är korrekta och aktuella. Sobi har inget som helst ansvar för andra webbplatsers innehåll och erbjuder länkar till sådana endast som en tjänst för dem som besöker vår webbplats. Länkning och besök på andra webbplatser via Sobi webbplats sker alltså helt på egen risk.

Upphovsrätt
Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Du får endast använda information i text, foton, diagram osv. för eget, icke-kommersiellt bruk och det är inte tillåtet att reproducera, ändra, överföra, licensiera eller publicera hela eller delar av innehållet på denna webbplats utan föregående skriftligt medgivande från Sobi.

Varumärken
Alla varumärken, logotyper och layoutobjekt på webbplatsen tillhör Sobi eller en tredje part. Det är förbjudet att använda, ladda ner, kopiera eller distribuera dessa i någon form utan skriftligt medgivande från Sobi, eller i relevanta fall från en tredje part.

Kakor (cookies)
Denna webbplats använder kakor, en liten textfil med information som lagras i minnet i webbläsaren hos alla som besöker webbplatsen. Syftet är att undersöka hur användarna utnyttjar webbplatsen. Observera att vi INTE använder dessa taggar eller kakor för att samla eller söka identifierbara personuppgifter hos våra besökare, t.ex. namn, adresser, e-postadresser eller telefonnummer.

Skydd av personuppgifter
Om du har kontaktat oss lagras din e-postadress på vår server. Den kommer inte att användas för kommersiella ändamål annat än om du har gett ditt samtycke till det.

Utlämnande av dina personuppgifter– Endast Sobi kommer att ha tillgång till din information. Vi kan anlita en tredje part för att för vår räkning genomföra undersökningar, bearbeta information eller underhålla webbplatser, innehåll eller program. Din information kommer inte att lämnas ut till någon annan tredje part, annat än den ovan beskrivna.

Vi kommer endast att behålla din information under den tid det är nödvändigt för de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande, om vi inte enligt lag är skyldiga att behålla den under längre tid. Du har rätt att när som helst få åtkomst till dina uppgifter. Du behöver bara skriva till oss via: privacy@sobi.com