Användningsvillkor

Ansvarsfriskrivning
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB har utvecklat denna webbplats som en service. Uppgifter och litteraturhänvisningar på webbplatsen är endast avsedda som allmän information. Medicinsk information på webbplatsen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte rådgivning från läkare eller annan vårdpersonal. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB gör sitt bästa för att det material som presenteras på webbplatsen ska vara aktuellt och korrekt men ger inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för att informationen på webbplatsen är korrekt och kan inte hållas ansvariga för några direkta eller indirekta skador, följdskador eller särskilda skador som följer av användning av webbplatsen eller material på webbplatsen. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB kan göra ändringar i materialet på webbplatsen utan föregående varning och gör inget åtagande att uppdatera informationen på webbplatsen.

Hyperlänkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra helt oberoende internetsidor som förvaltas av andra parter över vilka SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB inte har någon kontroll. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB ansvarar inte för att sådana sidor är korrekta och aktuella. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB har inget som helst ansvar för andra webbplatsers innehåll och erbjuder länkar till sådana endast som en tjänst för dem som besöker vår webbplats. Länkning och besök på andra webbplatser via SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB:s webbplats sker alltså helt på egen risk.

Upphovsrätt
Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Du får endast använda information i text, foton, diagram osv. för eget, icke-kommersiellt bruk och det är inte tillåtet att reproducera, ändra, överföra, licensiera eller publicera hela eller delar av innehållet på denna webbplats utan föregående skriftligt medgivande från SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB.

Varumärken
Alla varumärken, logotyper och layoutobjekt på webbplatsen tillhör SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB eller en tredje part. Det är förbjudet att använda, ladda ner, kopiera eller distribuera dessa i någon form utan skriftligt medgivande från SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL), eller i relevanta fall från en tredje part.

Kakor (cookies)
Denna webbplats använder kakor, små strängar med information som lagras i minnet i webbläsaren hos alla som besöker webbplatsen. Syftet är att undersöka hur användarna utnyttjar webbplatsen. Observera att vi INTE använder dessa taggar eller kakor för att samla eller söka identifierbara personuppgifter för våra besökare, t.ex. namn, adresser, e-postadresser eller telefonnummer.

Skydd av personuppgifter
Om du har kontaktat oss lagras din e-postadress på vår server men kommer inte att användas för kommersiella ändamål annat än om du har gett ditt samtycke till det.

Användningsvillkor

Användningsvillkor

Ansvarsfriskrivning
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB har utvecklat denna webbplats som en service. Uppgifter och litteraturhänvisningar på webbplatsen är endast avsedda som allmän information. Medicinsk information på webbplatsen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte rådgivning från läkare eller annan vårdpersonal. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB gör sitt bästa för att det material som presenteras på webbplatsen ska vara aktuellt och korrekt men ger inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för att informationen på webbplatsen är korrekt och kan inte hållas ansvariga för några direkta eller indirekta skador, följdskador eller särskilda skador som följer av användning av webbplatsen eller material på webbplatsen. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB kan göra ändringar i materialet på webbplatsen utan föregående varning och gör inget åtagande att uppdatera informationen på webbplatsen.

Hyperlänkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra helt oberoende internetsidor som förvaltas av andra parter över vilka SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB inte har någon kontroll. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB ansvarar inte för att sådana sidor är korrekta och aktuella. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB har inget som helst ansvar för andra webbplatsers innehåll och erbjuder länkar till sådana endast som en tjänst för dem som besöker vår webbplats. Länkning och besök på andra webbplatser via SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB:s webbplats sker alltså helt på egen risk.

Upphovsrätt
Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Du får endast använda information i text, foton, diagram osv. för eget, icke-kommersiellt bruk och det är inte tillåtet att reproducera, ändra, överföra, licensiera eller publicera hela eller delar av innehållet på denna webbplats utan föregående skriftligt medgivande från SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB.

Varumärken
Alla varumärken, logotyper och layoutobjekt på webbplatsen tillhör SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB eller en tredje part. Det är förbjudet att använda, ladda ner, kopiera eller distribuera dessa i någon form utan skriftligt medgivande från SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL), eller i relevanta fall från en tredje part.

Kakor (cookies)
Denna webbplats använder kakor, små strängar med information som lagras i minnet i webbläsaren hos alla som besöker webbplatsen. Syftet är att undersöka hur användarna utnyttjar webbplatsen. Observera att vi INTE använder dessa taggar eller kakor för att samla eller söka identifierbara personuppgifter för våra besökare, t.ex. namn, adresser, e-postadresser eller telefonnummer.

Skydd av personuppgifter
Om du har kontaktat oss lagras din e-postadress på vår server men kommer inte att användas för kommersiella ändamål annat än om du har gett ditt samtycke till det.