Efter behandling

Det finns inget botemedel för Dupuytrens kontraktur.1 Den kan återkomma längre fram och kräva ny behandling. I dagsläget går det inte att förutsäga hur länge det kan dröja innan en Dupuytrens kontraktur återkommer. Det beror på många olika faktorer, bland annat patientens individuella förhållanden, sjukdomens stadium och svårighetsgrad samt om patienten har behandlats tidigare för Dupuytrens kontraktur och svaret på behandlingen.

Om sjukdomen kommer tillbaka kan din läkare ge dig mer information och råd om den lämpligaste behandlingen för dig.

After treatment

Referenser:

  1. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8.