Var kan jag få mer information om Dupuytrens sjukdom?

Din läkare kan ge dig mer information och råd om sjukdomen.

Kommer jag att få Dupuytrens sjukdom i andra delar av kroppen?

Hos de flesta märks sjukdomen bara i händerna. I mycket sällsynta fall kan en liknande sjukdom (Morbus Ledderhose) ge samma symtom i tår och fotsulor.1 I ännu mer sällsynta fall kan knogar (knuckle-pads) och penis (Peyronies sjukdom) påverkas på liknande sätt.1

Finns det något botemedel för Dupuytrens sjukdom?

I dagsläget finns det inget botemedel för Dupuytrens sjukdom. Det finns flera kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingar för patienter med Dupuytrens kontraktur.2 Vilken behandling som lämpar sig bäst beror på ett antal faktorer, bland annat sjukdomens stadium och kontrakturens svårighetsgrad, patientens ålder och allmänna hälsa, patientens yrke samt hudstatus på handflatan. Det är viktigt att patienter med Dupuytrens kontraktur får behandling. Ju längre kontrakturen finns kvar, desto större risk för att den blir permanent eftersom ligamenten fixeras i det krökta läget.3

Vilket naturligt förlopp har Dupuytrens sjukdom utan behandling?

De flesta patienter med Dupuytrens sjukdom klarar sig utan behandling och behöver bara följas upp tills symtomen förändras eller förvärras.4 Sjukdomen återgår till ett mindre framskridet stadium utan behandling hos ca 10 % av patienterna.3, 4

Påverkar Dupuytrens kontraktur ens liv?

Dupuytrens kontraktur gör det ofta svårt att klara vardagsaktiviteter som många av oss tar för givna, till exempel att köra bil, tvätta ansiktet, klä på sig och skaka hand.3

Kan man få Dupuytrens kontraktur i vilket finger som helst?

Hos vissa kan Dupuytrens kontraktur utvecklas i mer än ett finger. Oftast är det ringfingret och lillfingret som drabbas.3 Dupuytrens sjukdom är även bilateral, vilket betyder att den kan komma i någondera eller i båda händerna.3, 4

Vad är Dupuytrens kontraktur?

Dupuytrens kontraktur är ett av de möjliga symtomen på Dupuytrens sjukdom när den framskrider. Kontraktur innebär att fingret böjs inåt mot handflatan och fastnar permanent i det läget. Ca 25 % av alla som får sjukdomen får även Dupuytrens kontraktur.5

Hur vet jag att jag har Dupuytrens sjukdom?

Du bör alltid rådgöra med din läkare. De första tecken du själv kan se är förtjockning av eller gropar i huden, eller att små vävnadsknölar bildas i handflatan. När sjukdomen framskrider kan man se en sträng avteckna sig under huden som sträcker sig från handflatan till det påverkade fingret. Om du har fått en kontraktur ser det ut som om det drabbade fingret dras in mot handflatan. Du kan inte räta ut fingret helt och det kan vara i vägen t.ex. när du ska stoppa handen i fickan.3

Vad är Dupuytrens sjukdom?

Dupuytrens sjukdom är en fortskridande bindvävssjukdom som drabbar bindehinnan i handflatan och fingrarna. Dupuytrens sjukdom kan leda till att fingret böjs inåt permanent mot handflatan.2, 3 Detta kallas Dupuytrens kontraktur. När en kontraktur har uppstått gör inåtböjningen av fingret det ofta svårare att utföra vardagsaktiviteter som att köra bil, tvätta ansiktet, klä på sig eller skaka hand.3

Referenser:

  1. Rayan et al. Hand Clinics. 1999; 15(1):87-96.
  2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8.
  3. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400.
  4. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9.
  5. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296.