Få ett grepp om historien

Vikingasjukan är slang för Dupuytrens sjukdom. Läkare och forskare tror nämligen att sjukdomen först uppstod bland vikingarna. Eftersom vikingarna var stora upptäcktsresare så spred de sjukdomen vidare till stora delar av norra Europa och så långt bort som Spanien, Grekland och Italien. Sjukdomen är faktiskt vanlig i de länder där det bor släktingar till invandrare från norra Europa.

Historik

1010-820 f. Kr. - Vid utgrävningen av den egyptiske guvernören Monthemhats gravkammare nyligen hittades 18 mumier från denna period. En av dem visade sig vara första kända fallet av Dupuytrens sjukdom.2

1100-1300 - Ett antal mirakelkurer från denna tid beskrivs i detalj i de isländska sagorna. Två av fallen visar likheter med Dupuytrens sjukdom, vilket tyder på att den förekom hos vikingarna.3

1614 - Den första journalen för en patient med Dupuytrens sjukdom skrivs i Basel i Schweiz. Läkaren Felix Platter undersökte en stenhuggares hand vars vänstra lillfinger och ringfinger var inböjda mot handflatan och beskrev mannens sjukdom i sin bok.4

1777 - Efter att ha dissekerat två händer med fingerkontrakturer insåg den brittiske läkaren och anatomen Henry Cline Sr att Dupuytrens kontraktur orsakas av bindväven och inte av senorna.4

1822 - Clines elev Astley Cooper, som liksom Cline var verksam som läkare och lärare vid St Guy's och St Thomas’s sjukhus i London, skriver en studie med titeln A treatise on the dislocations and fractures of joints (En avhandling om leddislokationer och ledfrakturer). I studien ingick en detaljerad beskrivning av Dupuytrens kontraktur och en sammanfattning av den kirurgiska behandlingen.5, 6

1831 - Den franske kirurgen och anatomen baron Guillaume Dupuytren dissekerar handen på en patient som hade lidit av fingerkontrakturer. Liksom Henry Cline kommer han fram till att sjukdomen har sitt ursprung i bindväven. Han behandlade patienten den 12 juni genom en öppen fasciotomi (snitt genom huden och bindväven). Även om vissa menar att det var Cline och Cooper som upptäckte sjukdomen fick den sitt namn efter Dupuytren, som hävdade att han var den första som förstod orsaken till Dupuytrens sjukdom och utvecklade en behandlingsmetod.5

The Baron Guillaume Dupuytren
The Baron Guillaume Dupuytren (1777–1835)

Referenser:

  1. Adrian E. Flatt Proc (Bayl Univ Med Cent). 2001 Oct;14(4):378–384.
  2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8.
  3. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84.
  4. Thurson A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77.
  5. Thurston A. Dupuytren's disease or Cooper's contracture?: Kenneth Fitzpatrick Russell Memorial Lecture. ANZJ Surg 2003; 73(7): 529-35.
  6. Wilbrand, S. 2002. Dupuytren's contracture – features and consequences. Ada Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1130. 53 pp. Uppsala. ISBN 91-554-5262-0.