Hur vanlig är sjukdomen?

Man räknar med att mellan tre och sex procent av personer med kaukasiskt ursprung lider av Dupuytrens sjukdom. Den är något vanligare bland nordeuropéer.1

Dupuytrens sjukdom är vanligare hos män än hos kvinnor (5-15 gånger) och är ofta svårare hos män.2

Det är främst ärftliga faktorer som avgör om det finns risk för att man ska få Dupuytrens sjukdom. Nästan 70 procent av alla som får sjukdomen har den i släkten.3 Forskning pågår, men den exakta orsaken till sjukdomen är ännu okänd.

Dupuytrens kontraktur är inte livshotande men kan vara begränsande. Den gör det ofta svårt att klara vardagsaktiviteter som många av oss tar för givna, till exempel att köra bil, tvätta ansiktet, klä på sig och skaka hand.2, 4

prevalence

prevalence

Referenser:

  1. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
  2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8.
  3. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18.
  4. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400.