Kollagenas från Clostridium histolyticum1

Kollagenas från Clostridium histolyticum är en icke-kirurgisk behandlingsmetod som innebär att enzymer (kollagenaser) injiceras direkt i strängen. Enzymerna bryter ner kollagenet i strängen. Injektionen följs av en procedur efter någon dag när läkaren sträcker ut (extenderar) det krokiga fingret så att strängen bryts. I vissa fall bryts strängen av sig själv och sträckningsproceduren behövs inte.

Du behöver inte läggas in på sjukhus för behandlingen, och det behövs inte någon bedövning för injektionen. Däremot kan det hända att lokalbedövning används för sträckningsproceduren.

Exempel på kliniska resultat

En klinisk studie visade att kollagenas från Clostridium histolyticum minskade kontrakturgraden till högst 5 grader (ca 30 dagar efter den senaste injektionen av leden) hos 64 % av 204 patienter medan en andra, mindre studie visade motsvarande minskning hos 44,4 % av 45 patienter.2, 3

Den genomsnittliga andel patienter som hade fått tillbaka sjukdomen på samma ställe efter 5 år var 46,7 %.1

De biverkningar som oftast rapporterats vid kliniska studier av enzymbehandling är lokal svullnad, smärta på injektionsstället, små områden med blåmärken, klåda, tillfällig svullnad och ömhet i körtlar. Reaktioner på injektionsstället var mycket vanliga och uppträdde hos de flesta patienter. De var oftast lindriga till medelsvåra och försvann i allmänhet inom 1-2 veckor efter injektionen.1

Perkutan nålfasciotomi4

Denna metod innebär att man delar strängen som låser fingret med hjälp av en kanyl. Kanylen förs in i handflatan eller fingrarna så att vävnaden i handflatan punkteras. Strängen försvagas genom att kanylen förs fram och tillbaka i en sågande rörelse. Rörelsen upprepas flera gånger. Målet är att strängen ska brista så att fingret kan rätas ut. Ingreppet kan utföras under lokalbedövning och kan göras på en dagkirurgisk mottagning eller en läkarmottagning. Ingen inläggning på sjukhus behövs.

Exempel på kliniska resultat

Perkutan nålfasciotomi har visats ge en förbättring på 77 % av kontrakturen hos 52 patienter efter en vecka.5

Den genomsnittliga andel patienter som hade fått tillbaka sjukdomen på samma ställe efter 3-5 år var mellan 58 % och 85 %, enligt olika publicerade data.6, 7

I en studie med 138 patienter var frekvenserna för de oftast rapporterade biverkningarna följande: brott i huden (16 %), nervskada (2 %) och lokala infektioner (2 %).8

Strålbehandling9

Strålbehandling används ofta för patienter med tidiga stadier av sjukdomen. Målet är att förhindra eller åtminstone fördröja kirurgiska ingrepp. Den påverkade handen placeras under en apparat för strålbehandling och knölarna i handflatan utsätts för röntgen- eller elektronstrålning. Detta upprepas under flera dagar i följd.

Exempel på kliniska resultat

I en fem år lång studie med 57 patienter som behandlades med radioterapi (strålbehandling) med ortospänning hade 44 patienter (77 %) ingen progression (vidareutveckling) av Dupuytrens sjukdom efter behandlingen.10

Biverkningar som förekom var: rodnad eller torrhet i huden (76 ställen), omfattande rodnad och inflammation av huden (12 ställen) samt torr fjällning (10 ställen) eller fuktig fjällning (3 ställen) av huden.11

Alla behandlingar ger olika andelar lyckade resultat och biverkningar. Varje patient med Dupuytrens sjukdom ska bedömas individuellt och behandlingen ska diskuteras med en läkare. Din läkare kan ge dig mer information och råd om den lämpligaste behandlingen för dig.

Din læge vil kunne give dig mere information og rådgivning om den behandling, der passer bedst til dig.

 

Intralesional injection therapy

Referenser:

 1. Xiapex Summary of Product Characteristics July 2014.
 2. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79.
 3. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038.
 4. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38.
 5. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501.
 6. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431.
 7. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477.
 8. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13.
 9. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010.
 10. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897.
 11. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798.