Kirurgiska behandlingar

Beroende på vilken typ av ingrepp som görs används antingen lokalbedövning eller narkos, och ingreppet kan göras på en dagkirurgisk mottagning eller på läkarmottagningen. Det är inte säkert att man behöver läggas in på sjukhus.

Fasciektomi

Fasciektomi innebär att hela strängen av ärromvandlad bindväv tas bort (i stället för att den skärs av).1, 2

Det finns tre metoder för att ta bort strängen:

  • Begränsad fasciektomi: den påverkade vävnaden (strängen) tas bort. Därefter sys såret ihop och ett förband läggs på.
  • Radikal fasciektomi: all bindväv tas bort. Därefter sys såret ihop och ett förband läggs på.
  • Dermofasciektomi: all bindväv inklusive huden tas bort och såret försluts sedan med transplanterad hud.

Exempel på kliniska resultat

En genomgång av 48 kliniska studier visade en genomsnittlig förbättring av kontrakturvinkeln med mellan 58 % och 79 %.3

Den genomsnittliga andel patienter som hade fått tillbaka sjukdomen på samma ställe efter 4 år var 39 %.3

I genomsnitt 24 % av patienterna upplevde biverkningar. De vanligaste var: tillfällig förlust av nervfunktion (22 %), smärta (20 %), nervskada (8,6 %) och skada på artärer (5,5 %).3

Fasciotomi

Fasciotomi innebär att ett snitt (en incision) görs i handen. Kirurgen skär sedan av strängen med en skalpell. Därefter sys såret ihop och ett förband läggs på. Ingreppet görs oftast under lokalbedövning på en dagkirurgisk avdelning eller en läkarmottagning och man behöver inte läggas in på sjukhus.4

Exempel på kliniska resultat

En genomgång av 48 kliniska studier visade en genomsnittlig förbättring av kontrakturvinkeln med mellan 48 % och 88 %.3

Den genomsnittliga andel patienter som hade fått tillbaka sjukdomen på samma ställe efter 4 år var 62 %.3

I genomsnitt (median) upplevde 20 % av patienterna biverkningar. De vanligaste var: hudkomplikationer (9 %), tillfällig förlust av nervfunktion (3 %), smärta (2,9 %) och nervskada (2,3 %).3

Kirurgisk behandling rekommenderas för patienter som har funktionsnedsättning och kontrakturer i metakarpofalangealleden, (leden mellan, mellanhanden och fingrarnas första ledande rörben) på minst 30 grader.1, 4 Forskning har visat att kirurgiska ingrepp som behandling av Dupuytrens kontraktur ger en hög frekvens av fullständig eller nästan fullständig korrigering hos 75 % av patienterna men en hög andel av patienterna (46 %) rapporterar biverkningar efter ingreppet.5

Alla behandlingar ger olika andelar lyckade resultat och biverkningar. Varje patient med Dupuytrens sjukdom ska bedömas individuellt och behandlingen ska diskuteras med en läkare. Din läkare kan ge dig mer information och råd om den lämpligaste behandlingen för dig.

 

 

Get a grip of the treatments

Referenser:

  1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400.
  2. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
  3. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407.
  4. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198.
  5. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521.