Ordlista

Antikonvulsiva läkemedel
Antikonvulsiva läkemedel används för att kontrollera anfall hos personer som lider av epilepsi.

Diabetes
En kronisk sjukdom som orsakas av överskott av glukos, en typ av socker, i blodet.

Fasciektomi
En behandling för Dupuytrens sjukdom som innebär att bindväven tas bort helt (används oftast för mer framskridna eller återkommande kontrakturer).

Fasciotomi
En kirurgisk behandling av Dupuytrens sjukdom som innebär att bindväven skärs av för att lindra spänningen (används ofta för lindriga kontrakturer).

Hudtransplantat
Frisk hud tas från en del av kroppen och fästs på såret på handen. Ligament Förstärkningsband av mjuk, vit, flexibel vävnad i leder och benfogar.

Kollagen
Ett naturligt protein som finns i många vävnader i hela kroppen, bland annat senor, ligament och hud. Det ger styrka, elasticitet och böjlighet.

Kollagenas från Clostridium histolyticum
En icke-kirurgisk behandling som innebär att enzymer injiceras direkt i Dupuytrens sträng. Enzymerna bryter ner kollagenet i strängen.

Lokalbedövning
En typ av smärtstillande läkemedel som används vid vissa kirurgiska ingrepp för att bedöva det område på kroppen som ska behandlas.

Narkos
Allmän anestesi som ger smärtfrihet, sömn och muskelavslappning. Det används inför kirurgiska ingrepp. Narkos innebär sövning till kontrollerad medvetslöshet så att ett kirurgiskt ingrepp kan göras utan smärta eller oro.

Pitting
Små men djupa gropar i huden som är ett annat tecken på Dupuytrens sjukdom. De beror på att bindvävsfibrerna dras samman.

Spjäla
En plast- eller träanordning som används för att hålla fingret i läge. Vid Dupuytrens kontraktur kan en spjäla användas efter kirurgisk eller icke-kirurgisk behandling för att fingret ska läka snabbare.

Steroider
En typ av organiska ämnen som innehåller fyra sammankopplade kolväteringar och har många olika funktioner i levande organismer. Steroidhormoner är en viktig grupp och kolesterol är också en steroid. Till steroidhormonerna hör bl.a. kortisol och flera av könshormonerna. De flesta p-piller innehåller någon typ av steroid. De anabola steroiderna är också steroidhormoner.

Strålbehandling
En allmän term som avser alla typer av energi som kan fortplantas antingen i våg- eller partikelform. Strålbehandling eller radioterapi innebär att den påverkade handen placeras under en apparat för strålbehandling och knölarna i handflatan utsätts för röntgen- eller elektronstrålning. Detta upprepas under flera dagar i följd.

Tethering
När det ser ut som om något drar i huden inifrån.

Vävnad
Vävnad är en samling celler som i en organism har liknande uppgifter. Vävnader består av celler som har likartat utseende och egenskaper. Cellerna fogas ihop till olika vävnader för att tillsammans kunna utföra vissa funktioner. Olika vävnader bygger sedan upp organen och kroppsdelarna. Kroppens olika vävnader kan delas in i fyra grupper:

  • Epitelvävnad (ytceller)
  • Stödjevävnad (bindväv)
  • Nervvävnad
  • Muskelvävnad