Orsaker

4 Grundorsaken till Dupuytrens sjukdom är fortfarande okänd, men man har visat att sjukdomen har samband bland annat med följande faktorer.

Genetik
Nästan 70 procent av alla som får sjukdomen har den i släkten.1

Diabetes
Det finns en stark koppling mellan diabetes och Dupuytrens sjukdom: prevalensen hos diabetespatienter är mellan 3 och 32 procent, med ett genomsnitt på ca 20 procent.2 Diabetespatienter har ofta lindrigare former av Dupuytrens sjukdom.2, 3, med färre kontrakturer och färre patienter som behöver kirurgiska ingrepp.2 Bland diabetespatienter är Dupuytrens sjukdom lika vanlig hos kvinnor som hos män.4

Alkohol
Vissa studier har visat ett samband mellan högt intag av alkohol per vecka och ökad risk för Dupuytrens sjukdom.5

Epilepsi
Studier för att söka ett samband mellan Dupuytrens sjukdom och epilepsi har gett varierande resultat. I vissa fall har ett samband rapporterats mellan epilepsi eller läkemedel för kontroll av epilepsi och Dupuytrens sjukdom5-7, medan andra studier inte har visat någon sådan koppling.5, 8 9

Skada
Skada var den ursprungliga orsak som föreslogs när sjukdomen först behandlades av Guillaume Dupuytren, och patienterna tror ofta att tungt arbete eller skada ligger bakom sjukdomen. Men det finns studier som visar att Dupuytrens sjukdom inte är vanligare hos kroppsarbetare än hos personer vars yrken inte innebär kroppsarbete, och inget tydligt samband med tungt arbete har kunnat fastställas.10, 11

Get a grip of the causes

 

salad

Referenser:

 1. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18.
 2. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-5.
 3. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407.
 4. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9.
 5. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428.
 6. Thurson A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77.
 7. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941; 16: 465-92.
 8. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004; 29: 423-6.
 9. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-4.
 10. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8.
 11. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9.