Symtomtestaren

Om du har något av följande tecken eller symtom bör du kontakta din läkare för rådgivning.1

 

Symtomtestaren är endast avsedd som ett hjälpmedel: den ersätter inte en sjukdomsdiagnos. Det kan vara en bra idé att skriva ut den för att ha som diskussionsunderlag vid nästa läkarbesök.

Förslag på fem punkter att ta upp med din läkare

Om du planerar att boka tid hos din läkare för rådgivning finns det fem punkter som du kan ta upp vid nästa besök:

Symtom – skriv ner (eller ta med dig en utskrift av symtomtestaren) typen av symtom du har och diskutera dem med din läkare.

Påverkan – hur hindrar symtomen dig från att använda händerna som tidigare, eller gör symtomen ingen större skillnad för dig? Skulle du föredra att inte ha symtomen?

Svårighetsgrad – hur svår är sjukdomen och blir den värre?

Behandling – har du rätt till behandling och vilka alternativ finns det i så fall?

Nästa steg – vad ska du göra nu? Bör du boka tid hos ytterligare en specialist?

Referens:

  1. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007;89:189-198.