Teaser hand

Tecknen

Dupuytrens kontraktur är en fortskridande bindvävssjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och insidan av fingrarna. Sjukdomen kan gradvis utvecklas till Dupuytrens kontraktur (ett av de möjliga symtomen på Dupuytrens sjukdom), som innebär att fingret eller fingrarna som påverkas kröks inåt mot handflatan.1 Ungefär en fjärdedel av alla som har sjukdomen utvecklar Dupuytrens kontraktur.2, 3

Dupuytrens sjukdom börjar med att celler ansamlas i handflatan och bildar små knutor, noduli, under huden. Knutorna är godartade (dvs. är inte cancertumörer) och gör oftast inte ont.1

Om sjukdomen fortskrider produceras kollagen (ett protein som finns naturligt i många vävnader i hela kroppen). Mer och mer kollagen ansamlas och kan så småningom bilda en sträng under huden. Strängen sträcker sig från handflatan ut i fingret. Den drar med tiden in fingret mot handflatan och håller kvar det i ett krökt läge. Ibland kan man se konturen av strängen under huden när man försöker sträcka det påverkade fingret. När strängen drar ihop sig kröks fingret in mot handflatan. Detta kallas kontraktur och kan göra det svårt att röra och räta på fingret.1

Referenser:

  1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397–400.
  2. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296.
  3. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407.